Encyklopedie města Ostravy !!!

Výřez z plánu z roku 1771-1776, kde je v rámci Slezské Ostravy zobrazen také kostel sv. Jiří s hřbitovním okrskem. Převzato z: Majer D. (ed.) Král, který létal. Ostrava 2011, s. 275.