Encyklopedie města Ostravy !!!

Výřez z plánu Slezskoostravského hradu z r. 1919 s vyznačenými sondami z let 1971.1973. Převzato z Majer D. (ed.). Král, který létal. 2011, obr. 43.