Encyklopedie města Ostravy !!!

Vysvědčení Antonína Hradila z Varhanické školy v Brně, Zdroj: Archiv města Ostravy, Fond: Hradil Antonín