Encyklopedie města Ostravy !!!

Karikatura Eduarda Šebely od Alexandra Dobrinova, Zdroj: PELIKÁNOVÁ, Gabriela, Ne každý kraj má svého Šebelu, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Ostrava 2015.