Encyklopedie města Ostravy !!!

Jaromír Šavrda v 50. letech 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií