Encyklopedie města Ostravy !!!

Obvodní národní výbory v letech 1954-1957. Autor: Jozef Šerka