Encyklopedie města Ostravy !!!

Jedna z tramvají na trati do Hrabové. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

  Seznam událostí


    (952)   Další » Konec »

  začínající písmenem 
  specifikace 
  události v daném roce 

  9. 10. 2018
  Slavnostní odhalení busty Luďka Eliáše

  19. 12. 2015
  Slavnostní odhalení busty Emericha Gabzdyla

  17. 11. 2015
  Slavnostní odhalení pamětní desky obětem 2. světové války v budově ostravské pobočky Národního památkového ústavu

  15. 10. 2009
  Odhalení pomníku transportů Židů do Niska

  25. 9. 2009
  Slavnostní odhalení pamětní desky Karlu Reiszovi

  24. 4. 2004
  Otevření lanového centra Proud na Landeku

  21. 1. 2003
  Zahájení stavby Kolektoru Centrum

  6. 11. 2002
  Otevření víceúčelového pavilonu na Černé louce

  20. 10. 2001
  Vysvěcení kostela sv. Hedviky v Krásném Poli

  13. 10. 2000
  Pojmenování planetky jménem Ostravia

  14. 4. 2000
  Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky Důl Michal

  17. 12. 1999
  Ukončení působení Armády České republiky v kasárnách na Hranečníku

  13. 6. 1999
  Blahořečení Marie Antoníny Kratochvílové

  16. 9. 1998
  Světová premiéra muzikálu na ledě Mrazík

  27. 4. 1998
  Výbuch časované nálože na tramvajové zastávce Náměstí republiky


    (952)   Další » Konec »