Encyklopedie města Ostravy !!!

1. část recenze M. Etzlera na inscenaci Cyrano z Bergeracu v Ostravském kulturním měsíčníku č. 2/1978.