Encyklopedie města Ostravy !!!

Marxův sad v 30. letech 20. století (dnes sad Jožky Jabůrkové),  Zdroj: Archiv města Ostravy,  Sbírka fotografií