Encyklopedie města Ostravy !!!

Slezskoostravský hrad, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Slezskoostravský hrad


 • ulice

  Hradní 12/1861

 • charakteristika

  Areál hradu


 • majitelé

  Černá louka s. r. o.


 • nej...

  Ostrava: nejstarší dochovaná stavba v Ostravě

 • zajímavosti

  V důsledku těžby poklesl přibližně o 20 metrů


 • současný stav

  V současnosti (2019) je areál hradu využíván společnosti Černá louka, s. r. o. Jeho součástí jsou výstavní prostory a galerie. V průběhu roku se zde koná řada kulturních a společenských akcí (Letní shakespearovské slavnosti, Hradní slavnosti, Velikonoce na hradě, Slezskoostravský Rock-Fest atd.)


 • stavební vývoj

  Ve druhé polovině 13. století byl těšínskými knížaty zbudován středověký hrad na návrší poblíž soutoku řek Lučiny a Ostravice.
  Původní gotické jádro hradu se nacházelo na mírně vyvýšené plošině. Středověký palác měl půdorys lichoběžníku a byl obestavěný silnou zdí z lomového kamene. Ve 30.-40. letech 16. století byl Janem Sedlnickým z Choltic přebudován na renesanční zámek. Dva věžovité, zřejmě trojpodlažní paláce plnily funkci centrální budovy v severovýchodním a východním nároží. Tyto stavby byly později doplněny o další palácové a provozní trakty na jižní a západní straně, z čehož vznikla trojkřídlá bloková dispozice s malým nádvořím. Vnější opevnění a obvodová provozní, administrativní a obytná zástavba pochází zřejmě z přestaveb zámeckého areálu v 16. století a úpravám v 18. a 19. století.
  Od počátku 18. století do roku 1945 patřil hrad rodu Wilczků. Od 18. st. sloužil převážně jako sídlo úřadů a k obytným účelům.
  Stav zámku ve 20. století ovlivnila zejména těžba černého uhlí. Areál byl poddolován a v průběhu 20. století se stal zříceninou.


 • obrazy

  img0470.jpg

  img0474.jpg img0475.jpg img0476.jpg img0477.jpg img0478.jpg img0479.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Ernst Wilhelm Knippel


 • objekty

  Pamětní deska Adolfa Podroužka
  pamětní deska


 • události

  27. 10. 2018
  Oslavy 100. výročí vzniku Československa 8. 9. 2017
  Tzv. Historický rej u příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Moravské Ostravě 26. 6. 2007
  Návštěva prezidenta Václava Klause v Ostravě v roce 2007 15. 2. 1954
  Demoliční výměr z roku 1954 na zbytky Slezskoostravského hradu 18. 8. 1933
  Článek v Moravskoslezkém deníku o havarijním stavu Slezskoostravského hradu v roce 1933
  další události (3)...


 • související odkazy

  Památkový katalog
  Umístění objektu
  Video o vývoji hradu s ohledem na archeologii
  Wikipedie


 • archeologické výzkumy

  2011 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Hradní ulici
  1971-1973 Výzkum Slezskoostravského hradu


 • autor

  Janulíková


Aktualizováno: 12. 01. 2024