Encyklopedie města Ostravy !!!

Radvanická pivnice po přestavbě na Hotel Gambrinus, konec 19. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Hotel Gambrinus


  • historický název

    Hotel Gambrinus

  • ulice

    Jiráskovo náměstí
    Masarykovo náměstí

  • č. orientační/popisné

    20/37

  • charakteristika

    původně velkoměšťanský dům, později přestavěný na hostinec a hotel, činžovní dům


  • území

    Moravská Ostrava

  • majitelé

    rod ostravských velkoměšťanů a řezníků Lihotzkých (1804–1874)
    Emanuel Neumann (1874–1896)
    Hermann Langer (1896–1912)
    Leopold a Eugenie Huppertovi (1912–1917)
    Pozemková banka (1917–1926)
    Pražská úvěrní banka (1926–1931)
    Jan a Rudolfa Folprechtovi (1931–1960)
    Československý stát - Krajská správa lékáren, Městský ústav národního zdraví, Technické a zahradní služby města Ostravy (1960–1992)
    Jan Folprecht (1992– )

  • provozovny

    Radvanická pivnice
    Hotel Gambrinus
    Lékárna U Zlaté koruny

  • firmy a instituce

    ostravská filiálka Pozemkové banky
    ostravská filiálka Pražské úvěrní banky

  • jiné využití

    Citerárium, Muzeum citer


  • zajímavosti

    Dům patřil mezi původních 64 velkoměšťanských a právovárečných domů v Moravské Ostravě. V roce 1874 jej Emanuel Neumann vykoupil z propinačního práva a zřídil v něm Radvanickou pivnici, do níž dodával pivo ze svého pivovaru v Radvanicích. V roce 1896 se zde při návštěvě VI. zemských střeleckých slavností ubytoval arcivévoda Rainer Ferdinand Habsburský. Po válce sem byla roku 1949 přemístěna nejstarší ostravská lékárna U Zlaté koruny, která se dříve nacházela v sousedním nárožním domě, zničeném při náletu. Dům se stal v roce 1960 předmětem majetkového vyvlastnění, v roce 1992 jej pak restituoval potomek původních majitelů, který zde zřídil muzeum citer, v němž vystavuje vlastní sbírku hudebních nástrojů.


  • stavební vývoj

    Původní jednopatrový dům byl v letech 1891–1893 přestavěn podle projektu Felixe Neumanna na dvoupatrový dům s hotelem, kavárnou, pivnicí a společenským sálem. V roce 1912 byl zadní trakt domu, orientovaný do Jiráskova náměstí, zbořen a na jeho místě byl vybudován nový hotel Gambrinus (objekt se samostatným č. pop. 283). V letech 1923–1924 byla provedena změna vzhledu fasády, od té doby se nachází ve štítě domu písmena PÚB (Pražská úvěrní banka) a maskaron v podobě boha obchodu Merkura. Dům byl poškozen při náletu v srpnu 1944.


  • obrazy

    img0824.jpg


  • prameny, literatura


  • významné osoby

    Emanuel NEUMANN
    Felix Neumann


  • autor

    Daněk


Aktualizováno: 03. 10. 2019