Encyklopedie města Ostravy !!!

Nový vchod na městský hřbitov. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Městský hřbitov


 • historický název

  Městský hřbitov

 • ulice

  28. října
  sad Dr. Milady Horákové

 • charakteristika

  Poslední funkční hřbitov na území Moravské Ostravy, o rozloze 109 734 m2 (10,9 ha).


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  60.-70. léta 20. století

 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  město Moravská Ostrava


 • zajímavosti

  O zřízení hřbitova se zasloužil městský lékař Nikodém Kroczek, který byl posléze na tomto hřbitově také pohřben.
  Areál se od počátku potýkal s problémy, souvisejícími s jílovitou půdou a vysokým průsakem spodních vod. Nepříznivé podmínky způsobovaly prodlužování tlecích lhůt a vyžadovaly si rychlejší rozšiřování hřbitova. Díky tomu se vedení města Moravské Ostravy začalo již počátkem 20. století zabývat myšlenkou zřízení krematoria, které bylo posléze 1923–1925 na hřbitově vybudováno.
  Po zrušení hřbitova a zboření hlavního vchodu byly plastiky Augustina Handzela přeneseny na slezskoostravský hřbitov a umístěny na boční bránu hřbitova, vlevo od kostela sv. Josefa.


 • poznámka

  Odkazy na digitalizované hřbitovní knihy viz níže - Soubory ke stažení


 • současný stav

  V současnosti se na území bývalého městského hřbitova rozkládá sad Dr. Milady Horákové.


 • stavební vývoj

  Založení hřbitova proběhlo v letech 1872-1873 v době cholerové epidemie, která přeplnila dosavadní městský hřbitov (nyní Husův sad).
  Dán do užívání v roce 1875, poté neustále rozšiřován již od roku 1883.
  Během stavby krematoria 1923-1925 byl rekonstruován také areál hřbitova a vybudován monumentální vchod z ulice 28. října, namísto původního vchodu z ulice Hřbitovní. Součástí nového vstupu byl domek pro hřbitovního dozorce, márnice, kancelářská budova, veřejná WC, květinářství a vrátnice. Projekt tohoto komplexu vypracovali místní stavitelé Jan RubýFrantišek Kolář. Bylo také pamatováno na uměleckou výzdobu, kterou zajistil Augustin Handzel monumentálními plastikami Žena a Muž (též označovány jako Naděje a Osud) na vstupní bráně.
  Po zahájení výstavby ústředního hřbitova na Slezské Ostravě byl v roce 1960 pro hřbitov v Moravské Ostravě vydán zákaz pohřbívání, od roku 1965 byla započata postupná likvidace hřbitova. Likvidační práce se však značně protáhly a byly ukončeny až roku 1979 odstřelem základů starého krematoria.
  Po provedení terénních úprav v roce 1980 byl městský hřbitov v Moravské přeměněn na sad Klementa Gottwalda (dnes sad Dr. Milady Horákové)


 • soubory ke stažení

  Digitalizované hřbitovní knihy Moravská Ostrava.pdf [351 kB]
  Pomocný materiál pro snadné vyhledávání v Digitální badatelně

 • Schéma hrobových skupin.pdf [522 kB]
  Orientační plán uspořádání hrobových skupin na městském hřbitově v Moravské Ostravě


 • obrazy

  img1370.jpg

  img1371.jpg img1366.jpg img1372.jpg img1380.jpg img1381.jpg img1382.jpg img1383.jpg img1384.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  obřadní síň
  Nemocniční 245 městské krematorium
  sad Dr. Milady Horákové 1668


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Emanuel Balcar
  pohřben na tomto hřbitově Konstantin Grünwald
  pohřben na tomto hřbitově Augustin Handzel
  pohřben na tomto hřbitově Adalbert (Vojtěch) Johanny
  pohřben na tomto hřbitově František Kolář
  spoluautor projektu nového hlavního vstupu na hřbitov
  další významné osoby (8)...


 • objekty

  Hrob Nikodéma Kroczka
  hrob Hrob rodiny Balcar
  hrob Hrob rodiny Sprušil
  hrob Hrob rodiny Šílený
  hrob Hrob Václava Šusty
  hrob
  další objekty (6)...


 • události

  3. 1. 1926
  Pohřeb Františka Sokola Tůmy 13. 11. 1920
  Pohřeb Petra Cingra


 • související odkazy

  databáze Ostravské sochy
  Augustin Handzel: Žena a Muž / Naděje a Osud Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Urna spisovatele Františka Sokola-Tůmy v kolumbáriu na městském hřbitově. Wikipedie


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 11. 01. 2021