Encyklopedie města Ostravy !!!

Pohled na Hasičský dům v Moravské Ostravě z tehdejšího Senného trhu, 40. léta 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Hasičská stanice Ostrava-Fifejdy


 • historický název

  Hasičský dům

 • ulice

  Odboje 8/1496

 • charakteristika

  dvoupatrová budova hasičské stanice se zbrojnicí


 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava I (český)
  Luftschutzpolizei Böhmen-Mähren
  Krajský veřejný požární útvar v Ostravě
  Hasičský záchranný sbor města Ostravy
  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje


 • zajímavosti

  Stavba byla též nazývána "jubilejní" vzhledem k tomu, že byla započata v roce 20. výročí vzniku ČSR.
  V roce 1947 byla na objekt umístěna pamětní deska se jmény osmnácti padlých a umučených členů hasičských sborů z oblasti ostravské okresní hasičské jednoty.


 • současný stav

  V současné době se v budově stanice Hasičského záchranného sboru Ostrava nachází kromě výjezdové jednotky také pracoviště technické a chemické služby a psychologická laboratoř.


 • stavební vývoj

  Stavba byla zahájena na jaře 1938 a dokončena v roce 1939. Autorem projektu byl architekt Karel Gajovský, který byl pověřen rovněž provedením stavby. Budova byla koncipována jednak jako sídlo českého Sboru dobrovolných hasičů Moravská Ostrava I a Lašské hasičské župy Křenkovy č. 33 v Moravské Ostravě, jednak jako moderní hasičská zbrojnice okresního významu. Sestávala ze dvou částí. Přední část orientovanou do dnešní ulice Odboje představoval dvoupatrový objekt se zbrojnicí, šatnou, kancelářemi a byty, v suterénu se nacházelo sanitární a technické zázemí, včetně protileteckého krytu. Zadní jednopatrovou část tvořily garáže s dílnou, nářaďovna a přednáškový a cvičební sál. Ve sklepech pod garážemi byly sklady a prostory pro umývání hadic v zimě, ale např. i kouřový kanál, který sloužil k nácviku hasičského zásahu v podmínkách odpovídajících skutečnému požáru.
  Mezi léty 2003 a 2004 prošla stavba komplexní rekonstrukcí.


 • obrazy

  img1609.jpg

  img1610.jpg img1611.jpg img1612.jpg img1613.jpg


 • významné osoby

  Karel Gajovský


 • související odkazy

  Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
  stanice územního odboru Ostrava HZS MSK


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 12. 08. 2021