Encyklopedie města Ostravy !!!

Dům v kolem roku 1915. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Nárožní čtyřpodlažní dům s obchodními místnostmi


 • ulice

  Jiráskovo náměstí
  Poštovní

 • č. orientační/popisné

  4/40

 • charakteristika

  Nárožní čtyřpodlažní dům s obchodními místnostmi v přízemí se segmentově zaklenutými okny i patry. Od druhého podlaží se fasáda vyznačuje segmentovými, vystupujícími rizality, zdůrazněnými zaoblenými římsami na drobných konzolách. Štukové reliéfy jsou založeny na filigránském ornamentu vlnovek.


 • území

  Moravská Ostrava

 • provozovny

  Dům byl původně využíván majiteli firmy Ulrich & Schön
  Později zde byly v přízemí umístěny obchodní místnosti (např. prodejna textilu a galenterie)


 • stavební vývoj

  Objekt byl projektován firmou Hans Ulrich & A. Schön a dostavěn byl v roce 1908. Patří k architektonicky cenným budovám v prostoru Jiráskova náměstí, které získalo současnou podobu po asanaci původní zástavby po roce 1900.


 • obrazy

  img2050.jpg

  img2049.jpg img2051.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


 • související odkazy

  mapy.cz
  Lokalizace objektu na mapy.cz


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 10. 2022