Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova muzea po rekonstrukci v roce 2005. Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, autor: Hana Kunzová.

Ostravské muzeum


 • historický název

  Stará radnice

 • ulice

  Masarykovo náměstí 1/1

 • charakteristika

  Budova Ostravského muzea původně sloužící jako radnice Moravské Ostravy


 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Město Ostrava

 • firmy a instituce

  Ostravské muzeum, p. o.


 • nej...

  Moravská Ostrava: Nejstarší stojící stavba v Moravské Ostravě

 • zajímavosti

  Ve věži je umístěna zvonkohra s 22 zvony, které z tzv. zvonařského bronzu odlila známá rodinná firma Tomášková - Dytrychová s. r. o. v dílně v Brodku u Přerova. Nejlehčí zvon váží 6 kg a ten nejtěžší 234 kg. Zvony jsou nazvány po osobnostech, které se zasloužily o rozvoj města Ostravy, nesou tedy jména starostů, primátorů města a biskupů. Jen největší zvon není pojmenován křestním jménem, ale nese symbolický název Urbis in Motu (město v pohybu).
  Melodie, které zní z radniční věže mají vztah k Moravskoslezskému kraji. Jedná se o úryvky lidových písní z blízkého Opavska, Lašska i Těšínska a také motivy skladeb hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dalšími melodiemi jsou písně hornické a známé umělé písně ostravských autorů. Skladby byly pro zvonkohru upraveny hudebním skladatelem Leonem Juřicou.


 • současný stav

  Poslední obnova proběhla v letech 2003–2005. O čtyři roky později byly dokončena expozice podle návrhu architektky Marcely Steinbachové.


 • stavební vývoj

  Budova byl postavena před rokem 1539. Z tohoto roku pochází radnici první písemná zmínka. Původně jednopatrová budova s věží v renesančním slohu, jejímiž staviteli byli zřejmě vlašští stavitelé působící v Moravské Ostravě. Z tohoto období se dochoval se valený suterén.
  K prvnímu vážnému poškození budovy došlo při požáru v květnu 1556, kdy shořely také městské písemnosti. Následně prošel objekt řadou úprav, rekonstrukcí a přístaveb. Upravena byla věž, vytvořeny byly dřevěné ochozy, pozlacena byla makovice.
  V roce 1727 došlo ke stržení věže a postavena byla nová s barokní bání. Radnice byla dále přestavována v letech 1802 a 1829, kdy byla postavena nová jednopatrová budova a opravena byla věž poškozená zásahem blesku. Součástí přestavby bylo přemístění masných krámů z přední části radnice za radniční budovu.
  Další významná přestavba proběhla pod vedením zednického mistra Jana Michny v letech 1835–1837. V letech 1874–1875 bylo podle návrhu stavitele Franze Böhma přistavěno druhé patro. Na místě někdejších masných krámů byl v letech 1884–1885 přistavěn zadní trakt, který byl roku 1890 propojen křídlem s původním objektem.
  Jako sídlo městské správy sloužila budova Staré radnice až do 28. října 1930, kdy byla otevřena Nová radnice na dnešním Prokešově náměstí. Od roku 1931 slouží historický budova Staré radnice jako sídlo Ostravského muzea. V roce 1933 byla zřízena mansardová střecha s historizujícími vikýři.
  Stavba je památkově chráněna od 3. května 1958.
  Archeologická lokalita - Stará radnice


 • obrazy

  img2406.jpg

  img2395.jpg img2405.jpg img2404.jpg img2403.jpg img2402.jpg img2401.jpg img2400.jpg img2399.jpg img2398.jpg img2397.jpg img2396.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Karel Jaromír Bukovanský
  Adolf Huvar


 • události

  8. 9. 2023
  27. Setkání hornických měst 4. 1. 1948
  Zahájení II. výstavy klubu fotografů-amatérů v Moravské Ostravě (1948) 17. 12. 1919
  Stávka úředníků moravskoostravské radnice proti zavedení dvojího úřadování v roce 1919 17. 12. 1918
  Poslední schůze německého městského výboru Moravské Ostravy 18. 10. 1912
  Ustavení stavebního výboru pro stavbu nové radnice v Moravské Ostravě v roce 1912
  další události (22)...


 • související odkazy

  mapy.cz
  Ostravské muzeum
  Památkový katolog
  Wikipedie


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 27. 09. 2023