Encyklopedie města Ostravy !!!

Rektor VŠB prof. Rudolf Rost. Zdroj: Archiv VŠB – TUO

  prof. RNDr. Rudolf Rost


  • * 11.7.1912 Libušín (okr. Kladno) – † 23. 7.1999 Praha


  • vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, pedagog na Vysoké škole báňské v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Po osvobození Československa v roce 1945 byl pověřen záchranou cenných mineralogických sbírek nacházejících se v pohraničí a jejich převozem do Národního muzea.
   Posléze se zabýval studiem minerálů hořících hald, mikroskopickým určováním nerostů a jejich systematickým popisem.
   Zasloužil se o zavedení metodiky studia těžkých minerálů.
   Hlavním zaměřením jeho studia byly vltavíny, jimž věnoval samostatnou publikaci z roku 1972 Vltavíny a tektity.
   V letech 1949–1950 byl pověřen řízením rektorátu Vysoké školy báňské v Ostravě až do volení nového rektora prof. V. Mydlarčíka.
   Od roku 1951 působil v redakční radě časopisu Vesmír.


  • vzdělání

   Státní reálné gymnázium v Kladně (maturita 1930)
   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor přírodopis, chemie 1930–1935)
   promován doktorem (1936)
   habilitace v oboru mineralogie (1946)
   jmenován profesorem v oboru mineralogie na Vysoké škole báňské v Ostravě (1948)

  • vyznamenání a pocty

   Čestný člen Československé společnosti pro mineralogii a geologii (1972)
   Medaile Georgia Agricoly (1996)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Mineralogický ústav Univerzity Karlovy v Prze (asistent 1935–1936)
   učitel na gymnáziu (1935–1936)
   učitel na reálném gymnáziu v Rimavské Sobotě, Tisovci a Prešově (Slovensko 1938–1939)
   Mineralogické a petrografické oddělení Národního muzea v Praze (1939–1946)
   vyučující na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1945–1946)
   vyučující na Vysoké škole báňské v Ostravě (1946–1951)
   Ústav pro mineralogii a petrografii (přednosta od 1951)
   Po prof. Františku Čechurovi pověřen 1949–1950 správou rektorátu Vysoké školy báňské v Ostravě do doby zvolení nového rektora
   vyučující na katedře geochemie, mineralogie a krystalografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (1951–1980)
   děkan Geologicko-geografické fakulty Univerzity Karlovy (1952–1956, později sloučena s Přírodovědeckou fakultou UK)
   vedoucí katedry geochemie, mineralogie a krystalografie (1968–1976)
   Ústřední ústav geologický (člen vědecké rady)

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost Národního muzea v Praze (člen)
   Československá společnost pro mineralogii a geologii (člen)
   člen komise expertů ministerstva školství pro obor geologie


  • obrazy

   img1336.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Čechura
   Vladislav Mydlarčík


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 15. 10. 2020