Encyklopedie města Ostravy !!!

prof. V. Mydlarčík. Zdroj: Archiv VŠB

  prof. Dr. techn. Ing. Vladislav Mydlarčík


  • * 29.6.1911 Moravská Ostrava – † 13.6.1974 Ostrava


  • vysokoškolský pedagog, rektor Vysoké školy báňské v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • zajímavé okolnosti

   Ve své vědecké práci se věnoval zlepšení hospodárnosti provozů důlních strojů. Dále působil jako poradce v oblasti těžních zařízení.
   V době, kdy zastával funkci rektora VŠB byly pro školu získány další objekty, postaveny koleje, menza a zřízeno ediční středisko.
   Publikoval v odborných časopisech Strojnický obzor, Báňský obzor atd. Vydal řadu vysokoškolských učebnic.


  • bydliště

   Puchmajerova 1, Moravská Ostrava


  • vzdělání

   Obecná škola v Michálkovicích (1917–1922)
   reálné gymnázium v Moravské Ostravě
   po přestěhování rodiny pak reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí (1923–1926), studium přerušil
   učeň ve vsetínské firmě Sousedík
   Vyšší průmyslová škola strojní v Karviné (1929–1933)
   Česká vysoká škola technická v Brně (1934–1939)
   doktorská zkouška na Vysoké škole technické Dr. E. Beneš (1947)
   habilitace (1948)
   jmenován mimořádným profesorem (1949)
   jmenován řádným profesorem (1950)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   důl František v Karviné, výpomocný dělník
   ČKD Praha, pobočka Blansko, pracovník v oddělení vodních turbín (v posledním ročníku vysokoškolského studia, 1938)
   ČKD Praha, výpočtář a konstruktér (1940–1945)
   Státní průmyslová škola ve Vítkovicích, pedagog (1945–1947)
   Ústav obecného strojnictví, správce ústavu (1946)
   firma Brown-Boweri, ostravská pobočka, technický poradce (1945–1948)
   Vysoká škola báňská v Ostravě, (pedagog 1947–1974, v letech 1950–1955 rektor, na tento post nastoupil po prof. Rudolfu Rostovi)
   Fakulta báňského strojnictví VŠB, proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost (1959–1961)
   Fakulta báňského strojnictví VŠB, proděkan pro pedagogickou a politicko-výchovnou činnost (1962–1964)
   Fakulta báňského strojnictví VŠB, proděkan (1973)
   vedoucí katedry technické mechaniky na VŠB (1955–1963)
   vedoucí katedry části strojů na VŠB (od 1963)
   soudní znalec pro obor strojnictví

  • politická orientace

   Komunistická strana Československa

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek československých inženýrů, člen
   Vědecko-technická společnost pro mechaniku při ČSAV
   Československo-sovětský institut v Ostravě, předseda


  • obrazy

   img1337.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bohumil Kaňkovský
   Rudolf Rost


  • ulice

   Puchmajerova


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 15. 10. 2020