Encyklopedie města Ostravy !!!

Děkan pedagogické fakulty Gustav Richter při zahájení zimního semestru v roce 1979. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií. Autor: Lukaščík.

  prof. RSDr. Gustav Richter, CSc.


  • * 24.3.1921 Staré Město (okr. Frýdek-Místek) – † 17.8.2006 Frýdek-Místek


  • ředitel Ústavu marxismu-leninismu na Vysoké škole báňské, děkan Pedagogické fakulty v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Publikoval výsledky výzkumů hospodářského rozvoje tehdejšího Severomoravského kraje. Pro výuku svého předmětu vypracoval skripta pro studenty.
   Po jeho nástupu do funkce děkana Pedagogické fakulty v Ostravě v roce 1971 proběhla vlna vynucených odchodů pedagogů. Byl jedním z předních představitelů normalizace ve školství v regionu.


  • vzdělání

   Vysoká škola politická Ústředního výboru KSČ v Praze (1959–1962)
   habilitace 1971 (docent politické ekonomie)


  • dílo

   Výběr díla:

   K zaměstnanosti v průmyslu evropských socialistických zemí v letech 1950-1990. 1. část, Soudobý vývoj společenské pracovní síly v odvětvových strukturách národního hospodářství a průmyslu v evropských socialistických zemích (1977)

   K zaměstnanosti v průmyslu evropských socialistických zemí v letech 1950-1990. 2. část, Trend perspektivního vývoje zaměstnanosti v průmyslovém reprodukčním procesu evropských socialistických zemí do roku 1990 (1978)


  • zaměstnání

   zámečník a elektrosvářeč (1937–1938)
   v době okupace Československa Německem byl totálně nasazen
   ředitel Okresní a následně Krajské politické školy v Ostravě (1948–1951)
   Železárny Stalingrad, n. p., mostárna Lískovec u Frýdku (1952–1959 předseda celopodnikového výboru KSČ, od 1959 hospodářský pracovník)
   katedra politické ekonomie na Vysoké škole báňské v Ostravě (od 1962, později vedoucí katedry do roku 1970)
   děkan Pedagogické fakulty v Ostravě (1971–1984). Po něm se stal děkanem Milan Kotas

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   Komise expertů pro obor Učitelství pro základní a střední školy (místopředseda od roku 1980)


  • obrazy

   img1301.jpg


  • osoby

   Milan Kotas


  • školy

   Pedagogická fakulta v Ostravě


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2020