Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. RSDr. Milan Kotas, CSc.


  • * 25.6.1934 Moravská Ostrava – † 4.5.2018 Ostrava


  • děkan samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Ostravě
   Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova ve Spišské Nové Vsi
   Vojenské letecké učiliště v Prostějově
   Průmyslová škola hornická v Ostravě
   Vysoká škola politická ÚV KSČ
   kandidát v oboru ekonomie
   docent v oboru ekonomie (1985)
   profesor v oboru ekonomie


  • dílo

   Výběr z díla:

   Studijní materiály k organizaci, řízení a hospodářské politice: Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia na pedagog. (společně s Bohumilem Zlým, 1988)


  • zaměstnání

   inspektor kultury
   Hutnický institut Generálního ředitelství Hutnictví železa
   Vysoká škola báňská v Ostravě (externí učitel od 1970)
   Pedagogická fakulta v Ostravě (externí učitel od 1970, děkan 1985–1990. Na tento post nastoupil po G. Richterovi)
   předseda školské komise Národního výboru města Ostravy (80. léta 20. st.)
   od 1990 pedagog na středních školách (Vyšší odborná škola AHOL)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   člen komise expertů ministerstva školství ČSR pro studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů


  • osoby

   Gustav Richter


  • školy

   Pedagogická fakulta v Ostravě


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 29. 09. 2021