Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

  prof. RSDr. Milan Kotas, CSc.


  • * 25.6.1934 Moravská Ostrava – † 4.5.2018 Ostrava


  • děkan samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Československá republika, Československá socialistická republika, Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Ostravě
   Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova ve Spišské Nové Vsi
   Vojenské letecké učiliště v Prostějově
   Průmyslová škola hornická v Ostravě
   Vysoká škola politická ÚV KSČ
   kandidát v oboru ekonomie
   docent v oboru ekonomie (1985)
   profesor v oboru ekonomie


  • dílo

   Výběr z díla:

   Studijní materiály k organizaci, řízení a hospodářské politice: Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia na pedagog. (společně s Bohumilem Zlým, 1988)


  • zaměstnání

   inspektor kultury
   Hutnický institut Generálního ředitelství Hutnictví železa
   Vysoká škola báňská v Ostravě (externí učitel od 1970)
   Pedagogická fakulta v Ostravě (externí učitel od 1970, děkan 1985–1990. Na tento post nastoupil po G. Richterovi)
   od 1990 pedagog na středních školách (Vyšší odborná škola AHOL)

  • politická orientace

   člen Komunistické strany Československa

  • odborné a zájmové organizace

   člen komise expertů ministerstva školství ČSR pro studijní obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů


  • osoby

   Gustav Richter


  • školy

   Pedagogická fakulta v Ostravě


  • související odkazy

   Galerie děkanů Pedagogické fakulty v Ostravě


  • autor

   Juřica


Aktualizováno: 22. 10. 2020