Encyklopedie města Ostravy !!!

František Čechura, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií Autor: Věnek Švorčík

  prof. Dr. mont. František Čechura, DrSc.


  • * 7.5.1887 Skvrňany (okr. Plzeň) – † 7.8.1974 Ostrava


  • báňský odborník, geofyzik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika, Československá socialistická republika


  • nej...

   svět: Založil rozsáhlou sbírku důlně měřických, geodetických a geofyzikálních přístrojů, která se považuje za největší svého druhu na světě.

  • zajímavé okolnosti

   Byl průkopníkem aplikované geofyziky v ČSR, zakladatelem československé školy důlního měřictví. Zasloužil se o založení samostatného studijního oboru důlní měřictví na Vysoké škole báňské.


  • bydliště

   Českobratrská 6


  • vzdělání

   gymnázium v Plzni
   Vysoká škola báňská v Příbrami (1906-1910)

  • vyznamenání a pocty

   Řád rudého praporu práce (1955)
   Řád práce (1967)

  • jiné pocty

   zlatá plaketa Františka Křižíka za zásluhy v technických vědách
   zlatá plaketa Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách


  • dílo

   Vědecké publikace (výběr):

   - Důlní měřictví (1956)
   - Kurs důlního měřictví (1956, spoluautor K. Neset)


  • zaměstnání

   provozní inženýr a závodní u Pražské železářské společnosti v Nučicích (1911-1918)
   závodní na dole Středočeského těžařstva v Mníšku pod Brdy (1919-1920)
   docent, mimořádný a řádný profesor na Vysoké škole báňské v Příbrami a v Ostravě 1921–1958 (1945–1947 rektorem, 1947–1949 úřadující rektor, vzhledem k nedořešené otázce volby nového rektora)
   Po F. Čechurovi byl pověřen vedením rektorátu (vzhledem ke stále nezvolenému rektorovi) prof. Rudolf Rost.

  • odborné a zájmové organizace

   Československá akademie věd
   Československý komitét geodetický a geofyzikální
   Masarykova akademie práce
   Československá společnost balneologická
   Slovanský ústav v Praze


  • obrazy

   img0233.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Rost


  • ulice

   Českobratrská


  • školy

   Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava


  • události

   30. 3. 1946
   Slavnostní zahájení činnosti Vysoké školy báňské


  • související odkazy

   zememeric.cz


  • autor

   Šerka


Aktualizováno: 13. 10. 2020