Encyklopedie města Ostravy !!!

Sídlo Pedagogického institutu a později Pedagogické fakulty v Ostravě na ulici 30. dubna č. p. 1404. Dnes jedna z budov Ostravské univerzity. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Pedagogický institut v Ostravě


 • od - do

  1959 - 1964

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  30. dubna, č. p. 1404, Moravská Ostrava


 • poznámka

  Ředitel Pedagogického institutu v Ostravě: Prof. PaedDr. Vlastimil Uher

 • historie

  Pedagogický institut v Ostravě navazoval na Vyšší pedagogickou školu v Opavě (působící v letech 1953–1959), která byla zrušena vládním nařízením z 31. července 1959, rušícím všechny vyšší pedagogické školy v Československu. Zároveň byly ustaveny ve všech krajích pedagogické instituty se čtyřletým studijním programem. Z iniciativy krajských orgánů bylo sídlo institutu přeneseno z Opavy do Ostravy. Ředitelem institutu, se sídlem na ulici 30. dubna, byl jmenován Prof. PaedDr. Vlastimil Uher, který již vykonával funkci děkana Vyšší pedagogické školy v Opavě. Pedagogický institut převzal i funkci zrušených pedagogických škol v Ostravě, Orlové, Novém Jičíně a Krnově. Do roku 1963 byl jeho součástí také Ústav pro další vzdělávání učitelů s krajskou působností. Od školního roku 1962/1963 bylo interní studium zkráceno na tři roky, posluchači 4. ročníku odcházeli na jednoroční tzv. řízenou praxi do škol.
  Podle zákona z 12. srpna 1964 byly některé pedagogické instituty zrušeny, jiné byly přeměněny na pedagogické fakulty. Pedagogický institut byl tímto zákonem transformován na Pedagogickou fakultu v Ostravě, která začala působit v roce 1964.


 • obrazy

  img1342.jpg

  img1307.jpg img1343.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Vlastimil Uher


 • ulice

  30. dubna


 • události

  28. 12. 1945
  Zahájení činnosti Vysoké školy pedagogické v Ostravě v roce 1945


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 01. 02. 2024