Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vykoupení hospodářského dvora v Mariánských Horách městem Moravská Ostrava v roce 1918


 • 1918 


 • ulice

  Novoveská
  Přemyslovců
  U Dvoru


 • charakteristika

  Koncem roku 1918 vykoupilo město Moravská Ostrava za 200 000 K od advokáta a majitele realit Karla Krause hospodářský dvůr v Mariánských Horách, který se nalézal mezi dnešními ulicemi Přemyslovců, NovoveskáU Dvoru. Prostřednictvím dvora zásobovalo město mlékem městskou nemocnici, zdrojem příjmů byl také prodej obilí a cukrové řepy. Pro město zajišťoval dvůr rovněž vývoz popela a fekálií. K jeho zrušení došlo v roce 1932 v důsledku úsporných opatření, vývoz odpadů byl zadán soukromé firmě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 03. 2024