Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Slavnost kladení základního kamene krematoria


 • 23. 7. 1923 


 • ulice

  sad Dr. Milady Horákové

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 23. července 1923 kolem sedmé hodiny večerní se shromáždil průvod u budovy Lidového domu na Nádražní ulici, dorazil také povoz tažený černými koňmi, na němž byl naložen základní kámen krematoria, do něhož byly vloženy pamětní listiny. Kolem osmé vyrazil průvod, v jehož čele kráčeli hasiči s rozžatými pochodněmi, po Nádražní ulici a po ulici 28. října ke staveništi na městském hřbitově. Své pozdravné projevy tam pronesli vládní komisař Jan Prokeš, redaktor Bedřich Čurda-Lipovský a další zástupci spolku Krematorium a sdružení sociálně demokratických bezvěrců.


 • prameny, literatura


 • události

  7. 3. 1925
  Kritický článek v časopise Ostravský kraj o moravskoostravském krematoriu z roku 1925 1. 2. 1925
  Slavnostní předání městského krematoria veřejnosti 3. 7. 1919
  Ustavení česko-německého výboru pro řešení problematiky umístění krematoria v Moravské Ostravě v roce 1919 14. 4. 1919
  Schválení soutěže na stavbu krematoria v roce 1919


 • osoby

  Bedřich Čurda-Lipovský
  Jan Prokeš


 • stavby

  městské krematorium
  sad Dr. Milady Horákové 1668


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 20. 07. 2021