Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramické nálezy z výkopů K. J. Bukovanského na návrší "nad Mundlochem", 2. polovina 14. až 1. polovina 15. století, kresba Z. Moravec.